Geen objecten gevonden

Inkomens- en huurprijsgrenzen 2023

Publicatiedatum: 05-01-2023

Jaarlijks worden op 1 januari de huurprijs- en inkomensgrenzen aangepast . Dit kan gevolgen hebben voor huurders en woningzoekenden. Deze grenzen hebben onder andere betrekking op de toewijzing van sociale huurwoningen en toeslagen. Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

 

Toewijzingen

De huurprijsgrens voor een sociale huurwoning is in 2023 € 808,06. Is uw huishoudinkomen lager dan € 44.035 (eenpersoonshuishouden) of € 48.625 (meerpersoonshuishouden) per jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Mensen met een lager inkomen hebben te maken met een lage aftoppingsgrens van € 647,19 of een hoge aftoppingsgrens van € 693,60. Bij deze aftoppingsgrenzen zijn de huishoudsamenstelling en het gezamenlijke jaarinkomen bepalend.

 

Huurtoeslag

De inkomensgrenzen in de huurtoeslag zijn komen te vervallen. Dat betekent dat huurders niet meer, door een kleine stijging van het inkomen, geen recht meer hebben op huurtoeslag. Dit betekent echter niet dat iedereen nu recht heeft op huurtoeslag. In de huurtoeslag zit namelijk een eigen bijdrage. Is de eigen bijdrage hoger dan de huur, dan is er geen recht op huurtoeslag. Onderstaand schema laat zien bij welke huurprijzen, gezinssamenstelling en inkomens huurders geen huurtoeslag meer krijgen.

Het bedrag tussen haakjes geldt voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd.

 

 

 

 

Deel deze pagina