Geen objecten gevonden

Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen

Publicatiedatum: 11-01-2022

De Raad van Commissarissen van LEKSTEDEwonen bestaat uit vijf personen en houdt toezicht op het functioneren van de organisatie. In 2021 zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Commissarissen, vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de vorige leden van de Raad. Mevrouw H.C. van Eyck van Heslinga is halverwege 2021 toegetreden en de heer J.N.M. Verhoeven per september 2021.

Mevrouw H.C. van Eyck van Heslinga

Het jaar 2021 stond in het teken van corona, waarbij menige vergadering met de directie en het managementteam noodgedwongen online heeft plaatsgevonden. Ik ben onder de indruk van de flexibiliteit, loyaliteit en inzet van de organisatie om ook in moeilijke omstandigheden de belangen van zittende en nieuwe huurders zo goed mogelijk te behartigen.
LEKSTEDEwonen durft haar nek uit te steken door haar ambitie om de komende jaren honderden nieuwe woningen voor jong en oud te realiseren en bestaande woningen te verduurzamen. Betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid zijn belangrijke ankers. De combinatie van het hoge ambitieniveau en het zijn van een betrouwbare lokale partner voor mensen die goed en betaalbaar willen wonen spreekt mij aan. Want wonen komt heel dicht bij mensen. Goede buurten waar mensen prettig wonen leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van eenieder. Woongenot moet niet alleen zijn weggelegd voor mensen met een grote beurs, maar voor iedereen bereikbaar zijn.
LEKSTEDEwonen is een financieel gezonde woningcorporatie. Samen met mijn medecommissarissen draag ik er zorg voor dat er een goede balans is tussen het realiseren van de nieuwbouwambitie en de belangen van bestaande huurders. Waarbij wij als Raad van Commissarissen erop toezien dat LEKSTEDEwonen ook in de toekomst financieel gezond blijft. Als commissaris stel ik mijn ervaring en kennis op diverse terreinen ter beschikking. Want alleen samen bereiken we waar lekstedewonen voor staat en gaat. Daarom geldt het principe: Betaalbaar wonen is geen voorrecht maar een recht.

De heer J.N.M. Verhoeven

De carrière van John Verhoeven kenmerkt zich door twee rode draden: meer dan 25 jaar ervaring in de vastgoedsector en daarnaast actief in verschillende maatschappelijke nevenfuncties. In de rol van commissaris van LEKSTEDEwonen komt dit uitstekend samen.
"Corporaties zijn belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzame en betaalbare huisvesting. Ik wil mijn ervaring graag inzetten bij de grote (nieuw)bouwopgave van LEKSTEDEwonen. Met mijn ervaring vanuit diverse rekenkamercommissies ben ik bovendien vertrouwd met het stellen van vragen en of gelden zinnig, zuinig en zorgvuldig worden ingezet."

Deel deze pagina