Onze dienstverlening en corona: KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Directeur-bestuurder

LEKSTEDEwonen kent vanuit de statuten een bestuurder die tevens optreedt als directeur van de werkorganisatie: de heer E. de Groot. Om de taken goed te kunnen vervullen legt de directeur-bestuurder onder meer een aantal voorgenomen besluiten vooraf ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen. In de statuten is aangegeven welke voorgenomen besluiten dat zijn.

Directeur-bestuurder

Het bestuur van LEKSTEDEwonen is sinds 15 januari 2007 in handen van de heer E. de Groot (geboortedatum 30-04-1962). Hij bekleedt de volgende nevenfuncties c.q. is betrokken bij:

  • Directeur van Vereenigd Belang Holding BV, als dochteronderneming van LEKSTEDEwonen;
  • Lid Algemeen Bestuur Regionale Woningcorporaties Utrecht (RWU);
  • Algemeen bestuurslid Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht (SWRU);
  • Lid Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties.

Voor deze nevenfuncties worden geen bezoldigingen ontvangen.

Beloning

De beloning van de directeur-bestuurder wordt bepaald door de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de staffel die de minister op basis hiervan heeft ingesteld voor de corporatiesector. De honorering van de directeur-bestuurder is conform de WNT. Inschaling van de functie is in bezoldigingsklasse E. De beloning van de directeur-bestuurder ligt (nog) iets boven het beloningsmaximum van bezoldigingsklasse, omdat hij, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen (RvC), gebruikt maakt van het zgn. overgangsrecht in de WNT-regeling. In 2018 is voor de directeur-bestuurder de afbouwregeling uit dit overgangsrecht gestart. Voor de directeur-bestuurder is geen bonusregeling of variabele beloning van toepassing. De directeur-bestuurder maakt gebruik van een autoregeling en ontvangt geen kilometervergoeding voor zakelijk verreden kilometers.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden