Onze dienstverlening en corona: KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Missie en visie

LEKSTEDEwonen is een maatschappelijke onderneming die zorgt voor kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. Stichting LEKSTEDEwonen is een Toegelaten Instelling die uitsluitend werkzaam is op het gebied van volkshuisvesting, zoals gedefinieerd in de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). 

Onze missie

LEKSTEDEwonen is verantwoordelijk voor de zelfstandige en bedrijfsmatige zorg voor goed en betaalbaar wonen. Wij werken aan gevarieerde woonmilieus, aan vitale wijken en buurten primair in de gemeente Vijfheerenlanden (vooral in Vianen) en in de regio. Wij richten ons op een door de klant gewenste wooncarrière met respect voor de verschillende woon- en leefstijlen.

Onze visie

LEKSTEDEwonen staat voor kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen die geen vrijemarktprijs voor een huurwoning (of betaalbare koopwoning) kunnen betalen en daarnaast voor hen voor wie de huisvesting extra zorg vraagt. Dit alles in gevarieerde en vitale buurten.

Onze kernwaarden

Verbindend, solidair en betrokken en ondernemend zijn de kernwaarden in onze werkwijze. Deze geven richting aan hoe we uitdagingen willen oppakken. Tevens is rentmeesterschap een drijfveer voor ons doen en laten.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden