Onze dienstverlening en corona: KLIK HIER

Geen objecten gevonden

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen LEKSTEDEwonen.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de bestuurder en op de algemene gang van zaken van LEKSTEDEwonen en de met haar verbonden ondernemingen. Ook staat zij de bestuurder met raad terzijde. De Raad werkt volgens de Governancecode Woningcorporaties.
De Raad spreekt ook over de bijdrage van LEKSTEDEwonen aan de prestaties op het gebied van: de huisvesting van de primaire doelgroep, de kwaliteit van de woningen, leefbaarheid in wijken en buurten, wonen en zorg, het betrekken van bewoners bij beleid en beheer en over de richting waarin LEKSTEDEwonen koerst. 

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Commissarissen per 16 september 2020:
- De heer mr. A.H. Brouwer (voorzitter)
  Governance en juridische zaken
- De heer drs. ing. N.A.A. Jansen (lid)
  Vastgoed en duurzaamheid
- De heer S. Klop (lid) *
  FinanciĆ«n en Control
- Mevrouw A. Nijhuis 
  Sociaal Maatschappelijk
- Mevrouw drs. M.M.A. Rovers (lid) *
  Volkshuisvesting en bedrijfsvoering

* Beiden zijn benoemd op voordracht van het Huurdersberaad

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden