Geen objecten gevonden

Jaarverslagen

In de jaarverslagen leggen wij verantwoording af over onze volkshuisvestelijke en financiƫle prestaties van dat verslagjaar. Waarvoor hebben wij ons ingezet en wat hebben wij dat jaar gerealiseerd?

In de jaarverslagen vindt u het volkshuisvestingsverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de overige gegevens voor de toezichthoudende instanties, zoals het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar, de behaalde resultaten en mededelingen over de verwachte ontwikkelingen. Hieronder kunt u onze jaarverslagen downloaden:

Jaarverslag 2020       en   2020 in cijfers
Jaarverslag 2019       en   2019 in vogelvlucht
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarrekening

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2020

Deel deze pagina