Jaarverslagen

In de jaarverslagen leggen wij verantwoording af over onze volkshuisvestelijke en financiële prestaties van dat verslagjaar. Waarvoor hebben wij ons ingezet en wat hebben wij dat jaar gerealiseerd?

In de jaarverslagen vindt u het volkshuisvestingsverslag, de geconsolideerde jaarrekening en de overige gegevens voor de toezichthoudende instanties, zoals het gevoerde beleid gedurende het verslagjaar, de behaalde resultaten en mededelingen over de verwachte ontwikkelingen. Hieronder kunt u onze jaarverslagen downloaden:

2022

Jaarverslag 2022
2022 in beeld

2021

Jaarverslag 2021
2021 in beeld

2020

Jaarverslag 2020
2020 in cijfers

2019

Jaarverslag 2019
2019 in vogelvlucht

2018

Jaarverslag 2018

2017

Jaarverslag 2017

Jaarrekening

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020