WOW De Hagen

WOW De Hagen staat voor Wonen, Onderwijs en Welzijn. De gemeente Vianen en LEKSTEDEwonen maken de wijk De Hagen leefbaarder. Dat gebeurt door wijkvernieuwing en groot onderhoud aan woningen, maar ook door mensen bij elkaar te brengen. Het resultaat is een mooie, leefbare wijk waar de bewoners trots op kunnen zijn. Wat is er sinds 2009 al gerealiseerd en wat is er in deze wijk in ontwikkeling?

GEREALISEERD:

 • Wijk in beweging: De Hagen is een wijk in beweging geworden, met veel activititeiten en projecten. Er is volop aandacht voor Wonen, Onderwijs en Welzijn (WOW). 
 • Groot Onderhoud: De negen appartementengebouwen (600 woningen) hebben een metamorfose ondergaan. De woningen en gebouwen zijn zowel van binnen als aan de buitenzijde volledig opgeknapt. 
 • Nieuw hart van de wijk: Nieuwbouw Brede School De Prenter en appartementen Bascule (huur en koop).
 • Herinrichting openbare ruimte: De groen- en speelvoorzieningen, parkeerplaatsen en bestrating en ook de Van Duvenvoordestraat zijn opnieuw ingericht.
 • Leefbaarheid: Inzetten voor leefbaarheid en het voorkomen overlast.

IN UITVOERING:

 • Sloop gebouw Goudhaver: Zomer 2016 wordt dit gebouw gesloopt, om zo ruimte te maken voor andere woningtypen (huurwoningen en koopappartementen).
 • Herinrichting openbare ruimte: Laatste fase herinrichting groen-, speel- en parkeervoorzieningen.
 • Leefbaarheid: Het verder verbeteren van de leefbaarheid en het voorkomen overlast in en rondom de gebouwen.
 • Markttoets: LEKSTEDEwonen is op zoek naar een marktpartij met lef t.b.v. de realisatie van maximaal 23 goedkope koopappartementen (overnemen grondpositie in projectlocatie Goudhaver).

IN VOORBEREIDING:

 • Nieuwbouw locatie Hoekenstraat: Tegen de zijkant van gebouw Kruisdistel (Hoekenstraat - Lafayettestraat) komt een gebouw met in totaal 18 huurappartementen.
 • Nieuwbouw locatie Goudhaver: Na de sloopwerkzaamheden wil LEKSTEDEwonen twee kleinere gebouwen realiseren. Er komen 15 beneden- en bovenwoningen in het ene gebouw (alle huur) en in het andere gebouw is ruimte voor 23 goedkope koopappartementen (markttoets).