Inkomens- en huurprijsgrenzen 2019

14 december 2018

Jaarlijks worden op 1 januari verschillende wetten en regels aangepast, die gevolgen hebben voor huurders en woningzoekenden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de inkomens- en huurprijsgrenzen voor 2019 bekendgemaakt. Deze grenzen hebben betrekking op de toewijzing van sociale huurwoningen, de huurverhoging en toeslagen. Wat betekenen de nieuwe regels voor u?

Woningtoewijzingen

Woningcorporaties moeten ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot € 42.436. Hierbij geldt dat minimaal 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot € 38.035 (in 2018 lag deze inkomensgrens op € 36.798).
De bedoeling is dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Van alle vrijkomende sociale huurwoningen kan dus maximaal 10% worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436.

Inkomensgrenzen en huurtoeslag
Ligt uw huishoudinkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u vanaf 1 januari 2019 alleen nog in aanmerking voor een woning met een huur tot € 607,46 (één of twee personen) of een huur tot € 651,03 (drie of meer personen). Voor jongeren tot en met 22 jaar bedraagt de huurtoeslaggrens € 424,44.
Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. In 2019 zijn de inkomensgrenzen:
€ 22.700 voor alleenstaanden
€ 22.675 voor alleenstaanden (met AOW-leeftijd; 66 jaar en 4 maanden)
€ 30.825 voor meerpersoonshuishoudens

Liberalisatiegrens
De liberalisatiegrens bepaalt of het een sociale huurwoning of een woning in de vrije sector valt. Deze grens is de afgelopen drie jaar bevroren geweest en wordt vanaf 2019 weer geïndexeerd. Tot en met 2018 was de liberalisatiegrens € 710,68 en in 2019 ligt de grens op € 720,42.
Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Dit bedrag geldt dan voor de kale huurprijs inclusief subsidiabele servicekosten.

Jaarlijkse huurverhoging
De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging.  De individueel huurverhoging is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen over 2017 van alle huidige bewoners (bewoners op de datum van de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging). In 2019 geldt namelijk één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging en die grens ligt op € 42.436.