Warmtetarieven 2019 vastgesteld

12 februari 2019

Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het maximumtarief vast voor de levering van warmte via een ‘warmtenet’. Vanaf deze week ontvangen bijna 1.000 huurders onze nieuwe tarieven voor het leveren van warmte (verwarming en warm tapwater). Voor 2019 is er sprake van een forse stijging, maar ook dit jaar zijn onze tarieven lager dan het door de Autoriteit Consument & Markt vastgestelde maximumtarief.

Warmtetarieven
Van ons woningbezit zijn bijna 1.000 woningen aangesloten op een 'warmtenet'. Dit betekent dat wij volgens de Warmtewet, naast verhuurder, ook worden gezien als energieleverancier voor verwarming en/of warm tapwater. LEKSTEDEwonen is de energieleverancier bij complexen met collectieve stookinstallaties (bijvoorbeeld Donjon en Vijfheerenlanden). LEKSTEDE energie BV is de energieleverancier bij complexen met een WKO-installatie (Grote Geusplein en De Plataan). Deze week ontvangen de bewoners een brief met onze Warmtetarieven 2019.

Betaalbaarheid en duurzaamheid
Voor 2019 is er sprake van een forse stijging van de maximumtarieven. Dit vanwege een stijging van de gasprijs, de energiebelasting en de opslag voor duurzame energie, aldus de ACM. Echter, onze tarieven (verbruik en vastrecht) zijn ook dit jaar aanzienlijk lager dan het maximumtarief volgens de Warmtewet (ruim 7%).
Naast betaalbaarheid is duurzaamheid belangrijk en daarom maken wij gebruik van gecertificeerde groene stroom en gecertificeerd gasneutraal. Deze energie wordt collectief tegen scherpe prijzen ingekocht en het voordeel hiervan komt geheel ten goede aan onze huurders. Goed voor uw portemonnee en ook beter voor het milieu.

Wijzigen voorschotbedrag
Met het vaststellen van de Warmtetarieven 2019 wijzigt niet de hoogte van uw maandelijkse voorschotbedrag voor warmtelevering (servicekosten). Uw voorschotbedrag voor het volgende jaar wordt eventueel aangepast op basis van de jaarlijkse eindafrekening warmtekosten. Dit wordt gecombineerd met de jaarlijkse huurverhoging (per 1 juli). Misschien vindt u het verstandig om uw voorschotbedrag nu al aan te passen, om zo eventuele bijbetaling volgend jaar te voorkomen. Dat is uiteraard mogelijk en wij passen het in overleg voor u aan. Wilt u hiervan ook gebruik maken? KLIK HIER

Warmtewet
Om consumenten beter te beschermen tegen te hoge warmtetarieven voor de levering van warmte via een 'warmtenet' is in 2014 de Warmtewet ingevoerd. Bij woningen met een collectieve stookinstallatie (‘blokverwarming’) of een warmte-koude-opslagsysteem (WKO-installatie) kunnen bewoners namelijk niet zelf een energieleverancier kiezen voor verwarming en/of warm tapwater. De Warmtewet zorgt voor een betrouwbare levering van warmte, tegen redelijke voorwaarden en redelijke tarieven, met een goede kwaliteit van dienstverlening. Jaarlijks stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een maximumtarief vast voor warmtelevering vía een 'warmtenet', waaraan alle energieleveranciers zich moeten houden.
Meer weten over de Warmtewet en onze Warmtetarieven 2019 >>