Toewijzingen Hoef en Haag gestart

15 februari 2019

In totaal reageerden ruim 1.400 woningzoekenden op de 39 woningen in Het Dorpshart. Inmiddels hebben de eerste kandidaten voor bericht ontvangen of zij in aanmerking komen voor één van de woningen (voorlopige aanbieding). Dit najaar worden de 39 woningen in Het Dorpshart van Hoef en Haag opgeleverd. Hoef en Haag groeit niet alleen hard, maar voorziet duidelijk in de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in de regio. 

Hoef en Haag
In het nieuwe dorp aan de Lek bouwen wij 39 huurwoningen in Het Dorpshart. Het zijn diverse woningtypen en indelingen, met woonoppervlakten van 101 tot en met 114 m2. Door de verscheidenheid zijn de woningen geschikt voor iedereen: alleenstaanden en gezinnen, jongeren en 65-plussers. De huurprijzen van de drie- en vierkamerwoningen liggen tussen € 600 en € 720 (exclusief maandelijkse servicekosten). Het ontwerp is van Benedict Kraus en de woningen worden najaar 2019 opgeleverd door BAM Wonen.

Grote belangstelling
Afgelopen weken reageerden er 1.409 woningzoekenden op de 39 woningen, ofwel gemiddeld 36 kandidaten per woning. Het aantal reacties varieert van 37 tot 379 reacties of kandidaten per woning. Hieruit blijkt duidelijk dat deze nieuwbouw voorzien in de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in de regio. Gelet op het aantal reacties moeten wij helaas de nodige belangstellenden moeten teleurstellen. 

Wat vragen wij van u? 
Krijgt u een woning aangeboden, dan moet u voor de definitieve toewijzing aantonen dat u aan de gestelde voorwaarden voldoet, zoals inkomen en huishoudgrootte. Als kandidaat moet u daarom van uzelf en alle meeverhuizende volwassenen de volgende gegevens verstrekken:

  • Inkomensverklaring over 2017. Deze inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer (0800) 05 43. Als uw inkomen afgelopen jaar aanzienlijk is gewijzigd, ook de jaaropgave(n) over 2018 en/of de laatste drie inkomstenspecificaties.
  • Uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarop staat aangegeven vanaf wanneer u op uw huidige adres woonachtig bent. Op dit uittreksel moet ook uw adreshistorie vermeld staan en het aantal personen dat er woont.
  • Verhuurdersverklaring, als u niet bij LEKSTEDEwonen huurt.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief "Hoef en Haag".