Huurverhoging 2019

19 april 2019

LEKSTEDEwonen beperkt ook dit jaar de huurverhoging. Wij houden daarmee het wonen betaalbaar, vooral voor mensen met de laagste inkomens. Voor het grootste deel van onze huurders betekent dit per 1 juli 2019 een huurverhoging van 1,6%, terwijl de wet ruimte biedt voor een verhoging van 4,1% voor deze groep (inkomen onder € 42.436). Alle huurders ontvangen voor 30 april schriftelijk bericht over hun huurverhoging. Alles weten?

Jaarlijks huuraanpassing
Volgens de wet mag LEKSTEDEwonen de huren jaarlijks aanpassen (per 1 juli). De overheid bepaalt wat de maximale huuraanpassing is en daarbij wordt gekeken naar het inkomen van de huurder. Dit jaar is er wederom één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, namelijk € 42.436.In overleg met het Huurdersberaad heeft LEKSTEDEwonen ook dit jaar de huurstijging voor het overgrote deel van de huurders beperkt; namelijk 1,6% huurverhoging. Dit percentage geldt voor huurders met een bruto jaarinkomen onder € 42.436. De wet biedt ruimte voor een verhoging van 4,1% voor deze inkomensgroep.
Voor huurders met een jaarinkomen hoger dan € 42.436 geldt wettelijk een maximale huurstijging van 5,6%. Ook hier heeft LEKSTEDEwonen de huurverhoging beperkt; en wel tot 4,2%.

Schoonmaken dakgoten
In bovengenoemde huurverhogingspercentages is inbegrepen dat LEKSTEDEwonen vanaf najaar 2019 zorgt voor het schoonmaken van de dakgoten van woningen. Vanwege vele verzoeken hebben wij met het Huurdersberaad afgesproken deze kosten eenmalig in de huurverhoging op te nemen en voortaan door en voor rekening van LEKSTEDEwonen te laten uitvoeren. Deze werkzaamheden worden elke twee jaar uitgevoerd.
Voor appartementen en woningen zonder dakgoot geldt deze toeslag niet, daarom krijgen zij een huurverhoging van 1,5% respectievelijk 4,11%. Dit jaar maken wij daarom eenmalig een extra onderscheid en kijken of een woning een dakgoot heeft of niet.

Uitzonderingen
Er zijn een aantal uitzonderingen op de inkomensafhankelijke huurverhoging voor sociale huurwoningen. Wie in 2019 de AOW-leeftijd heeft bereikt, gezinnen vanaf vier personen of huishoudens waarvan het inkomen bij de Belastingdienst niet bekend is en chronisch zieken worden uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor hen gelden afwijkende huurverhogingspercentages.
Voor huurders van een woning in de vrije sector (huur boven € 710,68) gaat de huur per 1 juli met 2,3% omhoog. Voor garages en bedrijfsruimten geldt een huurverhoging van 1,5%. 

LOG IN op Mijn LEKSTEDEwonen om uw woningwaardering te bekijken.
KLIK HIER voor meer informatie over de huurverhoging 2019.